Ozadje

Družba Effezeta italia S.p.A. s sedežem v Via Ernesto Rossi 18- Caserta (CE) 81100 , c.f./p.iva 02897440307, osnovni kapital 300.000 EUR (tristo tisoč/00) (v nadaljnjem besedilu tudi samo "prodajalec") trži izdelke za kopalnico, vrt in notranjo opremo (v nadaljnjem besedilu tudi samo "izdelki").

Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vse prodaje izdelkov, sklenjene prek prodajnih poti, ki jih je dal na voljo prodajalec, vključno s prodajami, sklenjenimi na daljavo in/ali prek spleta na spletnem mestu www.toscohome.it (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto).

Spodaj navedeni splošni prodajni pogoji so urejeni v skladu z ustreznimi veljavnimi nacionalnimi in evropskimi predpisi, vključno z zakonskim odlokom št. 70/2003, zakonskim odlokom št. 206/2005 in poznejšimi spremembami (v nadaljnjem besedilu: potrošniški zakonik), evropsko direktivo št. 2011/83 EU o pravicah potrošnikov in določbami civilnega zakonika, ter v skladu z njimi za vse, kar v njih ni izrecno določeno. (v nadaljnjem besedilu: "Splošni pogoji prodaje" ali "Splošni pogoji prodaje").

Opredelitve pojmov

Na splošno se izraz "kupec " nanaša na fizično ali pravno osebo, ki kupi enega ali več izdelkov, ki jih prodajalec ponuja na svojih prodajnih kanalih, in sicer za namene, ki niso povezani z nobeno opravljeno podjetniško ali poklicno dejavnostjo ("potrošnik"), in za namene, povezane z njegovo podjetniško ali poklicno dejavnostjo ("profesionalec").

"Strokovnjak " pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja svojo podjetniško, trgovsko, obrtno ali poklicno dejavnost, ali njenega posrednika.

Potrošnik pomeni fizično osebo, ki pri nakupu izdelkov deluje za namene, ki niso povezani z izvajano podjetniško ali poklicno dejavnostjo.

Izdelek pomeni vsako opredmeteno premično blago, tudi sestavljivo, ki se trži po prodajnih poteh, ki jih ponuja prodajalec.

Naročilo (ali tudi "naročilo") pomeni dokument v digitalni obliki, ki ga kupec pošlje prodajalcu ob koncu postopka nakupa. Za kupca je zavezujoče, predpostavlja popolno poznavanje teh splošnih prodajnih pogojev in njihovo sprejetje s strani kupca, vključno s pravico do odstopa od pogodbe in politiko zasebnosti.

Potrditev naročila ("Potrditev naročila") pomeni elektronsko sporočilo, ki ga prodajalec pošlje kupcu po prejemu naročila in pomeni, da prodajalec sprejema naročilo.

Politika zasebnosti pomeni dokument, ki se nahaja na istoimenskem spletnem mestu in obvešča kupce o obdelavi njihovih osebnih podatkov https://www.iubenda.com/privacy-policy/89971992.

1. Področje uporabe

1.1 Ti splošni pogoji urejajo prodajo izdelkov, ki jih prodajalec ponuja svojim strankam prek prodajnih kanalov, ki jih uporablja.

Preden kupec pristopi k nakupu Izdelkov, mora skrbno prebrati Splošne pogoje prodaje, ki so uporabnikom na voljo v posebnem razdelku spletnega mesta z naslovom "Pogojiin določila".

Pošiljanje Naročilnice prodajalcu, tj. nakup, ki ga kupec sklene neposredno v trgovini, predpostavlja popolno in absolutno poznavanje teh Splošnih pogojev prodaje in pomeni, da jih kupec v celoti sprejema.

Če je kupec potrošnik, mora po zaključku postopka spletnega nakupa natisniti ali shraniti elektronski izvod in v vsakem primeru hraniti te splošne prodajne pogoje v skladu z določbami 3. in 4. člena zakonskega odloka 185/1999 o prodaji na daljavo.

Določbe teh splošnih prodajnih pogojev in zakonika o varstvu potrošnikov (na katerega se izrecno sklicujemo) za varstvo "potrošnika" se uporabljajo izključno za stranke, ki so razvrščene kot potrošniki.

1.2 Prodajalec lahko te splošne pogoje prodaje kadar koli spremeni.

Vse spremembe začnejo veljati v trenutku, ko so objavljene na spletnem mestu v razdelku"Splošnipogoji", ki je dostopen prek menija "Podpora" v nogi spletnega mesta.

Pred nakupom so stranke pozvane, da si ogledajo najnovejšo različico teh splošnih pogojev.

V vsakem primeru so veljavni Pogoji prodaje tisti, ki veljajo na dan, ko stranka pošlje naročilo za nakup izdelka.

1.3 Ti splošni pogoji ne urejajo prodaje izdelkov, ki jih ponujajo stranke, ki niso prodajalec, tudi če so ti izdelki na spletnem mestu izrecno navedeni prek povezav , pasic ali drugih hipertekstnih povezav. Zato je kupec pozvan, da pred oddajo naročila in/ali nakupom izdelkov in storitev od strank, ki niso prodajalec, preveri splošne prodajne pogoje, ki jih uporabljajo te stranke.

Prodajalec nikakor ne more biti odgovoren za dobavo blaga ali storitev, ki jih opravijo tretje osebe ali ki jih je kupcu prodal drug ponudnik, tudi če so na spletnem mestu navedeni navzkrižni sklici/hipertekstualne povezave/bannerji.

1.4 Za informacije o obdelavi osebnih podatkov kupcev glejte vsebino na spletnem mestu na področju "Politika zasebnosti".

2. Sklenitev pogodbe

2.1 Pri prodaji na daljavo in spletni prodaji mora Kupec za sklenitev pogodbe o nakupu enega ali več izdelkov oddati naročilo za izdelke.

Pogodba je sklenjena, ko kupec od prodajalca na navedeni elektronski naslov prejme potrditev naročila.

Potrditveno elektronsko sporočilo vsebuje datum in čas izvršitve naročila, bistvene značilnosti vsakega naročenega izdelka, ceno (vključno z vsemi veljavnimi davki ali dajatvami), morebitne stroške pošiljanja, ki jih krije kupec, in"številko naročila kupca", ki se uporablja za nadaljnjo komunikacijo s prodajalcem in je navedena tudi v razlogu za plačilo z bančnim nakazilom.

2.2 S posredovanjem naročila kupec sprejema in se zavezuje, da bo v odnosih s prodajalcem upošteval te splošne prodajne pogoje - vključno z informacijami o pravici do odstopa od pogodbe iz 11. člena teh prodajnih pogojev in vsemi nadaljnjimi informacijami, ki jih vsebuje spletna stran in področje"Politika zasebnosti".

2.3 Prodajalec si v vsakem primeru pridržuje pravico, da ne sprejme nakupnih naročil, ki so nepopolna ali napačna, ali v primeru nerazpoložljivosti izdelkov.

2.4 Če Prodajalec ne prejme plačila v 5 dneh po pošiljanju elektronskega sporočila, ki potrjuje Nakupno naročilo, pošlje kupcu elektronsko sporočilo z opomnikom o plačilu. Če prodajalec po nadaljnjih 5 dneh od pošiljanja elektronskega opomina ne prejme plačila, se šteje, da je pogodba po pravici razveljavljena.

3. Spletni nakupi prek spletnega mesta

3.1 Nakupna naročila lahko neposredno prek spletnega mesta oddajo le polnoletne osebe, ki niso poslovno nesposobne.

3.2 Za nakupe prek spletnega mesta mora kupec poleg tega, kar je določeno v 2. členu zgoraj, izpolniti naročilo z naročilnico v elektronski obliki, ki jo je treba prodajalcu posredovati v elektronski obliki po navodilih spletnega mesta med postopkom spletnega nakupa;

pred sklenitvijo nakupa ima pravico popraviti morebitne napake pri vnosu podatkov.

Kupec se lahko registrira na spletnem mestu tako, da vnese zahtevane podatke in ustvari poverilnice za dostop.

Prodajalcu je treba posredovati veljaven elektronski naslov, da lahko prodajalec kupcu pošlje vse informacije v zvezi z naročilom nakupa in sporočila, ki jih določajo ti splošni prodajni pogoji.

3.3 Pooblastila za registracijo na spletnem mestu (e-poštni naslov in geslo) mora uporabljati izključno kupec in jih ne sme posredovati tretjim osebam.

Stranka se zavezuje, da jih bo ohranila v tajnosti in zagotovila, da nihče ne bo imel dostopa do njih.

Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za nepravilno ali zlorabljeno uporabo poverilnic tudi s strani tretjih oseb, ki niso kupec.

3.4 Kupec na spletnem mestu za vsak izdelek najde označen"list izdelka", ki vsebuje opis in značilnosti tega izdelka, skupaj z eno ali več reprezentativnimi slikami.

Slike in opisi v vsakem"listu izdelka" čim bolj natančno povzemajo značilnosti izdelkov, vendar jih je treba vedno razumeti kot okvirne.

Za namene sklenitve nakupa mora kupec kot veljaven šteti le opis izdelka, ki ga vsebuje naročilo za nakup in ustrezno potrditveno elektronsko sporočilo, ki ga je poslal prodajalec.

3.5 Za ogled izbranih Izdelkov in njihove skupne cene je treba klikniti na ikono nakupovalne košarice.

Priporočljivo je, da pred potrditvijo naročila nakupa Izdelkov preverite pravilnost vsebine nakupovalne košarice.

Kupec ob pošiljanju Naročila za nakup prav tako potrjuje, da je v celoti seznanjen in sprejema te Splošne pogoje prodaje, na katere se sklicuje prek povezave, vključno z informacijami o pravici do odstopa od pogodbe iz 11. člena spodaj in Pravilnikom o zasebnosti, za katere se v vsakem primeru šteje, da so prebrani, znani in sprejeti v trenutku pošiljanja Naročila.

3.6 Kupec lahko v roku in najkasneje v 2 (dveh) urah od pošiljanja naročila prodajalcu brezpogojno prekliče naročilo tako, da o tem nemudoma obvesti info@toscohome.it in kontaktira naše operaterje na številki: 0824 946712.

4. Cene izdelkov

4.1 Vse cene izdelkov so izražene v evrih in vključujejo DDV.

Vse davke, dajatve in prelevmane, ki veljajo v namembni državi izdelkov, če se ta razlikuje od Italije, krije kupec.

4.2 Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni cene izdelkov;

Morebitne spremembe cen pa ne veljajo za stranke, ki so prodajalcu že predložile naročilo za nakup.

4.3 Če je izdelek prek spletnega mesta ponujen po znižani ceni, je navedena celotna referenčna cena, na podlagi katere je izračunan popust.

4.4 Po prodajalčevi presoji so lahko nekatere ponudbe za izdelke, tudi začasno, rezervirane izključno za nakupe, opravljene prek prodajnih poti, ki jih občasno navede prodajalec (npr. izključno spletna prodaja prek spletnega mesta ali prodaja v trgovinah itd.)

5. Stroški dostave

5.1 Stroški dostave se zaračunajo kupcu in so izrecno navedeni v evrih in z DDV v nakupnem naročilu in v potrditvenem elektronskem sporočilu, poslanem kupcu.

Stroški dostave se lahko razlikujejo glede na izbrani način dostave in/ali glede na uporabljen način plačila ter količino/težo izdelkov.

Za manjše otoke ali neugodne lokacije se lahko predvidi doplačilo, o čemer vas bo služba za pomoč strankam obvestila po sklenitvi naročila.

6. Plačilo in izdajanje računov

6.1 Stranka lahko plača v evrih z enim od načinov plačila, navedenih na spletnem mestu in naštetih spodaj:

Kreditna kartica: zaupni podatki o kreditni kartici (številka kartice, imetnik, datum veljavnosti, varnostna koda) se šifrirajo in tako posredujejo upravljavcu plačil. Prodajalec zato nikoli nima dostopa do podatkov o kreditni kartici, ki jo je kupec uporabil za plačilo izdelkov, in jih ne hrani, tudi če kupec shrani kreditne kartice, razen edinih podatkov, ki se nanašajo na imetnika kartice.

PayPal: plačilo Izdelkov, kupljenih na spletnem mestu, je mogoče opraviti prek plačilne rešitve PayPal. Če stranka izbere PayPal kot način plačila, je preusmerjena na spletno mesto www.paypal.it, kjer lahko izvede plačilo Izdelkov v skladu s postopkom, ki ga predvideva in ureja PayPal, ter v skladu s pogoji pogodbe, ki jo je stranka sklenila s PayPal. Osebne podatke, vnesene na spletnem mestu PayPal, bo obdelal neposredno PayPal in jih ne bo posredoval ali delil s prodajalcem. Prodajalec zato ne more poznati in na noben način ne hrani podatkov o kreditni kartici, povezani s strankinim računom PayPal, ali podatkov o katerem koli drugem plačilnem instrumentu, povezanem s tem računom.

Scalapay : z uporabo storitve Scalapay kupec svoje naročilo prejme takoj, plačilo pa bo izvedeno v treh obrokih. Obroki se dodelijo družbi Incremento SPV S.r.l., povezanim osebam in njihovim prevzemnikom, z izbiro tega načina plačila pa se ta dodelitev odobri.

Bančno nakazilo: med postopkom nakupa lahko kot način plačila izberete bančno nakazilo. Številka IBAN, ki se uporabi za nakazilo, je navedena v razdelku "plačila" na spletnem mestu. Po prejemu dobroimetja se lahko blago ustrezno odpošlje.

7. Dostava izdelkov

7.1 Dobava izdelkov se izvaja samo na ozemlju Evropske unije.

7.2 Za vse informacije v zvezi z dostavo se lahko kupec obrne na prodajalčevo službo za pomoč strankam, katere kontaktni podatki so navedeni v območju"Podpora" na spletnem mestu.

7.3 Za Prodajalca se obveznost dobave Blaga šteje za izpolnjeno s prenosom materialne razpoložljivosti Blaga stranki, ki je odgovorna za prevoz/pošiljko.

7.4 Pred zaključkom nakupa bo naveden predvideni datum odpreme Izdelkov, ki se lahko razlikuje glede na geografsko lokacijo kupca in način dostave.

Če se naročilo nakupa nanaša na več izdelkov, za katere so predvideni različni roki odpreme, se za predvideni datum odpreme šteje datum, ki se nanaša na izdelek, za katerega je odprema predvidena nazadnje.

7.5 Roki pošiljanja začnejo teči od trenutka, ko prodajalec prejme plačilo. Kupec v nobenem primeru ne sme od prodajalca zahtevati, da prestavi datum odpreme kupljenega blaga.

7.6 Kupljeni izdelki se dostavijo po kurirju, ki ga izbere prodajalec, na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu, v skladu s stroški in pogoji, navedenimi med postopkom nakupa.

Dostava izdelkov se v vsakem primeru opravi "ob cesti".

Kupec lahko zahteva uporabo storitve "Predhodno obvestilo o dostavi", ki mu omogoča, da se vnaprej seznani s časom dostave izdelkov in se zanj odloči za dodatno plačilo v višini 5 EUR, ki ga je treba plačati ob sklenitvi nakupnega naročila.

7.7 Če naročilo vključuje obsežne predmete, se ti lahko pošljejo na paleti, ki bo kupcu dostavljena skupaj s predmeti, pri čemer je za odstranitev palete odgovoren izključno kupec.

7.8 Če po treh poskusih dostave s strani kurirja blaga ni bilo mogoče dostaviti naslovniku, bo prodajalec kupcu poslal elektronsko sporočilo in ga obvestil, da je izdelek na zalogi. Od tega trenutka lahko kupec prevzame blago iz zadržanega skladišča v roku 10 dni, nato pa ima prodajalec pravico prevzeti izdelek tako, da kupcu vrne znesek, ki ga je ta plačal za nakup, razen stroškov pošiljanja, ki jih v vsakem primeru krije kupec.

7.9 Prodajalec ni odgovoren za nedobavo ali zamudo pri dobavi zaradi višje sile, kot so na primer stavke, ukrepi državnih organov, racionalizacija ali pomanjkanje energije ali surovin, težave pri prevozu, požari, poplave, močno sneženje, poplave in poškodbe industrijskih strojev, ki niso odvisni od prodajalca.

Prodajalec mora kupca nemudoma obvestiti o nastopu višje sile, takoj ko zanjo izve.

7.10 Kupčeva izbira kurirske službe je izključena.

V primeru izgube/poškodbe izdelkov zaradi vzrokov, ki jih ni mogoče pripisati prodajalcu, če je kupec potrošnik, se uporablja prvi odstavek 63. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

8. Skladnost izdelkov

8.1 Kupec mora sam preveriti pogoje dobavljenih izdelkov.

Naročnik je dolžan ob dobavi izdelkov preveriti, ali je embalaža nepoškodovana, nepoškodovana ali kakor koli spremenjena, vključno z materiali za zapiranje (tako imenovani "pregled kakovosti"). Vsako poškodbo in/ali spremembo embalaže je treba takoj sporočiti kurirju, ki izvaja dostavo, in v tem primeru ima stranka pravico sprejeti blago s "previdnostno rezervo", ki jo kurir vpiše v dobavnico: npr. "škatla z luknjami na strani", "odprta škatla brez prilagojenega traku", "poškodovana škatla" itd.

Stranka v nobenem primeru ne sme preveriti celovitosti izdelkov v embalaži v navzočnosti kurirja ob dostavi, brez poseganja v pravico stranke do"sprejetja s pridržkom".

8.2 Če je bil Izdelek med prevozom poškodovan, mora Kupec v naslednjih 24 urah po elektronski pošti obvestiti Prodajalca in podrobno opisati škodo, ki jo je utrpel Izdelek.

Poleg tega je treba za koriščenje zavarovanja, ki je vključeno v ceno, vsako škodo prijaviti najpozneje v 24 urah od prejema blaga na naslednji e-poštni naslov: info@toscohome.it.

9. Pomanjkljivosti v zvezi s skladnostjo

9.1 Kupec mora izdelke pregledati, da se prepriča, da ustrezajo naročenim artiklom in da nimajo nobenih napak ali drugih pomanjkljivosti glede skladnosti.

9.2 V primeru pomanjkljivosti glede skladnosti ima naročnik pravico do brezplačne vzpostavitve skladnosti izdelkov s popravilom ali zamenjavo, do ustreznega znižanja cene ali do prekinitve pogodbe.

9.3 Zakonsko jamstvo za skladnost blaga, ki ga predvidevajo 128. in naslednji členi Zakonika o varstvu potrošnikov, je enako 24 mesecev: potrošnik izgubi to pravico, če ne prijavi neskladnosti prodajalcu v 2 (dveh) mesecih od datuma, ko je odkril napako.

Za stranke, ki ne spadajo v kategorijo "potrošnikov", veljajo pravna jamstva, ki jih določata italijanska zakonodaja in člen 1490 in naslednji civilnega zakonika.

O neskladnosti izdelka je treba prodajalca obvestiti tako, da se obrnete na službo za stranke na telefonsko številko 0824946712

Prav tako je priporočljivo, da na zgoraj navedeni naslov sporočite vse očitne znake nedovoljenih posegov ali sprememb na embalaži.

10. Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

10.1 Če je kupec tudi potrošnik, lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe brez kakršne koli kazni in brez navedbe razloga tako, da prodajalcu vrne vse ali del kupljenih izdelkov v 14 dneh od datuma prejema blaga ali, v primeru več izdelkov, ki jih je kupec naročil z enim naročilom in so bili dostavljeni ločeno, od dne, ko kupec prejme zadnji naročeni izdelek.

10.2 Zadostuje, da kupec prodajalca obvesti o svoji želji po uveljavljanju možnosti vračila tako, da pošlje elektronsko sporočilo na naslov: info@toscohome.it, v katerem za vsak izdelek, ki se vrača, navede: številko naročila, datum računa/naročila, oznako izdelka, količino in razlog vračila.

10.3 Da bi prodajalec sprejel vračilo, morajo biti izdelki vrnjeni v prekluzivnem roku 14 (štirinajstih) dni od datuma, ko je stranka prodajalcu sporočila, da želi opraviti vračilo, tako da je poslala obrazec za vračilo, in v skladu z vsemi spodaj navedenimi pogoji:

- izdelki morajo biti vrnjeni v popolni originalni embalaži (škatle, dodatki, oznake, zaščite itd.);

- izdelkom je treba priložiti potrdilo o nakupu;

- izdelki, ki jih stranka vrne, ne smejo biti odprti, uporabljeni ali poškodovani, lahko pa se z njimi ravna in jih pregleda, da se ugotovi njihova narava in značilnosti;

- vsi poškodovani izdelki, ki jih je treba vrniti, morajo biti vrnjeni takšni, kot jih je stranka prejela, brez kakršnih koli sprememb, manipulacij ali poskusov popravila.

10.4 V primeru odstopa od pogodbe se kupcu povrnejo vsa plačila, ki jih je plačal prodajalcu, v skladu z načini plačila, izbranimi za nakup, razen naslednjih stroškov, ki ostanejo v breme kupca:

- vse začetne stroške, ki nastanejo pri pošiljanju nakupa;

- stroški, povezani z vračilom blaga;

- vse stroške, ki nastanejo pri plačilu po povzetju.

V primeru odstopa od pogodbe stroške pošiljanja krije stranka.

Povračila se izvedejo brez nepotrebnega odlašanja v 14 dneh po prejemu vrnjenih izdelkov in ko prodajalec preveri njihovo neoporečnost.

Za pošiljko je do potrdila o prejemu s strani prodajalca odgovorna in tvegana stranka.

10.5 V primeru poškodbe izdelkov med prevozom za vračilo mora prodajalec ob ugotovitvi poškodbe obvestiti kupca o tem, kaj se je zgodilo (v petih delovnih dneh od prejema izdelka v njegova skladišča), da lahko kupec pravočasno vloži zahtevek pri prevozniku, ki ga je izbral, in pridobi povračilo vrednosti izdelka (če ga je kupec zavaroval).

Prodajalec ne odgovarja za škodo, krajo ali izgubo izdelkov, vrnjenih z nezavarovanimi pošiljkami na stroške stranke.

10.6 Pravica do odstopa od pogodbe se izgubi v primeru napake v vsebinski celovitosti vrnjenega blaga, torej na primer v primeru

- pomanjkanje originalne zunanje in/ali notranje embalaže;

- odsotnosti sestavnih delov izdelka (dodatkov, kablov, navodil, delov itd.);

- poškodbe izdelka;

- nenormalno stanje ohranjenosti.

Če kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe, prodajalec kupljen izdelek vrne kupcu in mu zaračuna stroške pošiljanja.

10.7 Določbe o pravici do odstopa od pogodbe, ki jih določa Zakonik o varstvu potrošnikov, veljajo izključno za varstvo potrošnika in zato ne veljajo za druge kategorije strank, za katere je ta pravica izrecno izključena.

11. Pritožbe

11.1 Če želi kupec vložiti pritožbo zoper prodajalca, jo lahko vloži prek platforme ODR (Platforma za spletno reševanje sporov), ki jo upravlja Evropska komisija.

Platforma je na voljo tukaj: https: //ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

12. Omejitev odgovornosti

Brez poseganja v zgoraj navedeno, za primere, ki so izrecno urejeni v nadaljevanju:

12.1 Prodajalec ni odgovoren v primeru zamud pri dobavi izdelkov, ponujenih v prodajo, zaradi nezadostnih zalog pri svojih dobaviteljih.

12.2 V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, prodajalec ni odgovoren v primeru, da dobavljeni izdelki niso (v celoti ali delno) skladni z zakonodajo države dobave, ki ni Italija.

12.3 Prodajalec prav tako ni odgovoren v primeru nebistvenih razlik med kupljenimi Izdelki ter njihovimi slikovnimi podobami in besedilnimi opisi, objavljenimi na spletnem mestu.

12.4 Razen v primeru goljufije ali hude malomarnosti je Prodajalec odgovoren le za neposredno in predvidljivo škodo v času sklenitve nakupa njegovih izdelkov. Zato prodajalec ni odgovoren za nobeno posredno ali drugo škodo ali stroške, med drugim za kakršno koli nastalo škodo, izgubo dobička ali kakršno koli drugo škodo, ki ni takojšnja in neposredna posledica njegove kršitve pogodbe ali ki ni bila predvidljiva v času sklenitve nakupa izdelkov.

12.5 Prodajalec ni odgovoren za izpolnjevanje obveznosti tretjih oseb (razen prodajalca in družb v njegovi skupini), ki lahko nudijo komercialne garancije v zvezi s svojimi izdelki, ki so na voljo za prodajo na spletnem mestu ali v prodajalnah prodajalca.

13. Zasebnost

13.1 Kupec lahko vedno pridobi informacije o tem, kako prodajalec obdeluje njegove osebne podatke, tako da obišče področje"Politika zasebnosti", ki je na voljo na spletnem mestu.